تبلیغات در اینترنتclose
سخن اشتباه :حضرت علی ع از خلفاء افضل است !