نقل قول حمایت حضرت زهراء (س) در بستر شهادت از امام علی ع