نقل قول سخن ایت الله العظمی بهجت در خصوص خطا و اشتباه